پایداری میلگرد آجدار نیشابور

پایداری میلگرد آجدار نیشابور

ساخت وبلاگ

امکانات وب

پایداری میلگرد آجدار نیشابور

ارزیابی پایداری به خوردگی و سعی آب بندی
این آزمایشها برای تحلیل و نظارت مهم‌ترین خاصیت میلگردهای اکسید آندی بر روی  نیشابور , یعنی ایستادگی علیه خوردگی و سعی آب بندی مرحله بعداز آندایزیتگ شکل میگیرد . از آن‌جا که کار حفاظت خرید میلگرد آجدار نیشابور شده با آب بندی مفید ارتقا مییابد این دو تست در کنار نیز مسئله مشاجره قرار می‌گیرد . از سوی دیگر هیچ معیاری برای نظارت ظریف و مجزای این دو تست نیست و روشهایی که مشتمل بر به فعالیت بردن مواد رنگی اند صرفا روشهایی می باشند که قادرند همت آب بندی را نظارت نمایند .
تست میلگردهای اکسید آندی به ویژه درباره‌ی آنالیز پایداری علیه خوردگی و سعی آب بندی جدیدا موضوع انتقاد و آنالیز قرار گرفته است . لزوماٌ عمده آزمایشهای خوردگی که به مراد چک ایستادگی درمقابل خوردگی به فعالیت می‌روند نشان میدهند که آیا عملیات آب بندی به مقدار کافی مؤثر بوده است یا این که خیر .
در صدر آزمایشهای قابل قبولی که موضوع قبول خریداران محصول ها صنعتی  نیشابور بود گسترش یافت که مشمول این روشهاست : تنها محاسبه همت آب بندی , روشهای چک ایستادگی به خوردگی و هم عملکرد آب بندی , تست پایداری به خوردگی سیستم میلگرد اکسید آندی - میلگرد
طرز هایی که تنها برای نظارت تلاش آب بندی است
1 - در بالا تست نقطه رنگی را الزه عرضه کرد و نوزیگ و روهریگ , ویدئو و اسکارت آن را توسعه و گسترش دادند .
2 - طرز آزمایشی که ریچارد عرضع کرد عبارت است از انحلال در اسید نیتریک .
3 - تست محلول رنگ مبنی بر استاندارد : ASTM
چه میلگردها عالی آب بندی شده با شند و چه ضعیف در‌این شیوه تفاوتی نمی‌کند . با استعمال از محلول رنگ غیر آبی‌رنگ یا این که مواد رنگی که به راحتی قابل جذب اند مثل RLW طلا و جواهرات –  نیشابور ( RIW , Gold Aluminum Orange ) , اصلاحاتی درین تست انجام شده است , البته هنوز آلرژی تست رضایت بخش وجود ندارد .
4 - انتخاب ارتقاء وزن در خلال عملیات آب بندی . اعتنا در انتخاب ارتقا وزن تآثیر قابل توجهی داراست . برای دستیابی به توجه کار مناسب می بایست از ترازوی آزمایشگاهی دارای اهمیت و تکنیک مقدار گیری ظریف استعمال شود .
5 - راه و روش غوطه وری کاپ در درون محلول داغ اسیدی سولفید سدیم . مثال مسئله تست به بازه چندین دقیقه در باطن محلولی که چگونگی آماده ساختن آن در ذیل آمده است غوطه ور می شود , با حل کردن 10 گرم سولفید سدیم سوای آب در یک لیتر آب مقطر و اضافه کردن اسید استیک یخی برای دستیابی به PH= 3 . 75 این محلول به دست می‌آید . آن گاه با اضافه کردن اسید سولفوریک pH , 5N آن به 5/2 کاهش مییابد . اسید استیک به خواسته کاهش تصاعد دی اکسید گوگرد افزوده می شود .
پارامترهای دیگری که کاپ گزینش نموده است صرفا عبارتند از دمای محلول ( C - 90°98 ) و زمان غوطه وری ( تا 30 دقیقه ) . این خزینه را می بضاعت پیشین از بدور ریختن دست کم دوبار بهره مند شد . دوران غوطه وری در محلول سولفید سدیم تنها برای میلگردهای زیاد باریک , اصلی است , چون در صورتی‌که این مثال های آزمایشی بازه طولانی در گرمابه قرار گیرند . ممکن است میلگرد بطور بدون نقص زدوده می شود . به هر حال وقتی که مثال ها به بازه زمانی طولانی در درون گرمابه غوطه ور می‌شوند , تفاوت های فی مابین میلگرد های تست شده را با وضوح بیشتری می بضاعت تشخیص بخشید . در برخی از مورد ها بازه زمانی غوطه وری 10 دقیقه و دمای محلول 86°C تحت عنوان یک واحد سنجش منطقی مقبول است .
کوک و اسپونر اعلام کردند رابطه دوچندان نیکی در بین تست اخیر و آزمایشهای پایین موجود است : تست پاشش نمک با اضافه کردن اسید استیک , تست در اتمسفر

 

خواص میلگرد های کرماته

ترکیبات دارای اهمیت میلگردهای کرماته مشتمل بر ترکیبات سه ( 3 ) ظرفیتی وشش ( 6 ) ظرفیتی کرم و کرمات فلز مبنا اند .

اکثر زمان ها فرمول های ذیل , مخلوط شیمیایی میلگردهای کرماته را تعریف می‌کنند .

Cr2 O3 . Cr3O3 . x H2O یا این که Cr ( OH ) 3 . Cr ( OH ) 3 . CrO4

کالاوچ ( Kalauch ) همینطور فرمولی برای کرمات بازی عرضه می نماید .

Cr ( OH ) 3 . Cr2 ( Cro4 ) 3

ادغام میلگردها ارتباط متعددی با رنگ میلگرد دارااست . میلگردهای کرماته دارنده کمپلکس های هیدراته کرم سه

وشش طرفیتی اند . کمپلکسهای کرم سه ظرفیتی که نصیب نا محلول میلگرد را تشکیل می‌دهند میلگرد را مشقت بار

مینمایند و در پایداری میلگرد برعلیه خوردگی هم اثر گذار می باشند .

میلگردهای زرد رنگ رنگی که که از محلول های دی کرمات و اسیدسولفوریک به دست می‌آید , مشتمل بر کرم سه وشش

ظرفیتی به حالت کرمیک کرمات بازی با هیدروکسیدکرم و کرمات محلول اند .

میلگردهای سیاه و قهوه ایی احتمال دارد دربرگیرنده کرمات کرم بازی با ترکیبات متعدد هست . حالا آنکه میلگردهای

زیتونی رتگ غالباٌ دربرگیرنده ترکیبات کرم سه ظرفیتی اند . میلگردهای بی رنگ ( که از بی نقاشی کردن میلگردهای

رنگی به دست میایند ) دربرگیرنده ترکیبات نامحلول هیدروکسیدکرم و اکسیدکرم و آب هیدراته اند .

مبتنی بر لحاظ الز اساساٌ میلگردهای کرماته بی رنگ دربرگیرنده ترکیبات سه ظرفیتی کرم و فارغ از کرم شش ظرفیتی

هستند , همینطور میلگردهی رنگ زرد و سبز رنگ مشتمل بر مقادیر متعددی کرم شش ظرفیتی اند .

بیشتر میلگردهای کرماته در موقع تشکیل و تا وقتیکه تر می‌باشند بی صورت و ژلاتینی اند .

آن‌ها قابل انعطاف بوده و خاصیت جذب کنندگی از خویش نشان وارد میکنند . در هنگام کم آب کردن طاقت فرسا میگردند و قابلیت و امکان خیس

شدن آن‌ها ارتقا می‌یابد و هم پایداری متعددی علیه محلولهای آبی رنگ نشان می‌دهند . دشوار شدن میلگرد تا

برهه زمانی مشخصی بعداز کم آب کردن و اما با سرعت دوچندان کمتری ادامه می‌یابد .
خاصیت فیزیکی و مکانیکی

ضخامت میلگردهای کرماته را از شدت رنگشان می بضاعت و توان تقریب زد . مبنی بر مطالعات میلگردهای کرماته حدود

یک میکرومتر ضخامت دارا‌هستند .

در اینجا تاکید می شود که بسته به شرابط کرماته کردن میزان معینی از فلز قادر است از تراز میلگرد داده

شده برداشته شود .

معمولاٌ ضخامت لایه حل شده کسری از یک میکرومتر است .

خاصیت میلگردهای کرماته وقتی که تحت عنوان یک لایه به جای رنگ یا این که بقیه میلگردهای آلی به عمل می‌رود .

چهار برهان ذیل در مواقعی که میلگردهای کرماته کاربرد دارا‌هستند مسئله مشاجره قرار میگیرند :

میلگردهای کرماته سبب ارتقا چسبندگی رنگ می‌شوند . میلگرد بر اثر نیروی جاذبه در میان مولکولی به تراز

فلز اساس متصل می‌شوند و میلگرد آلی به نیکی به مرحله صاف کرماته می چسبند .

ضخامت و تخلخل قلیل میلگردهای کرماته سبب ساز می شود که لاک و دیگرمواد آلی به اندازه پاره ای جذب فلز شوند .

این میلگردها نسبت به اساس های رنگ کریستالی دارنده برخی مزایای اقتصادی می‌باشند .

میلگردهای کرماته از خوردگی فلز شالوده دوری می نمایند و استمرار میلگردهای آلی را ارتقا میدهند .

میلگرد کرماته , فلز مبنا را از شکافت مواد خورنده که احتمالا از در میان حفره های میلگرد آلی رخنه نمایند ,

نگهداری خواهد کرد .

میلگرد کرماته از واکنشهای نامناسب دربین اجزای میلگرد رنگی و فلز اساس خودداری می نماید .

با اعتنا به خصوصیت ژلاتینی و بی صورت بودن میلگرد کرماته , حضور آن ها بر روی ظواهر میلگرد رنگ

اثری نداشته و آلودگی مکانیکی یا این که شوره سپید گچی هم بر روی میلگردهای رنگی تولید نخواهد کرد

قطعاتی که کرماته گردیده اند را گذشته از رنگ شدن به دوران طولانی می توانایی حفظ کرد . سوای این که

خطر جذب بخار آب وجود داشته باشد , در‌حالتی که بخار آب جذب شود , موجب کنار گذاشتن با پوسته شدن میلگردهای

رنگ خواهد شد . میلگردهای


جوشکاری میلگردوآلیاژهای آن
جوشکاری میلگردوآلیاژهای آن :
تعیین فلز پرکننده مطلوب , یک دلیل دارای اهمیت ومهم درارتقاء تراز کیفی جوشکاری آلیاژهای میلگرداست . برخلاف فولادهای کربنی , که یک فلز پرکننده تنها می بایست استحکام کششی کافی برای فلز جوش را تامین کند , درخصوص گزینش فلز پرکننده برای آلیاژ های میلگردبه فاکتورهای متعددی بایستی اعتنا داشت .
از این گزاره اند :
1 - سهولت جوشکاری
2 - استحکام جوش
3 - صورت پذیری جوش
4 - رتبه حرارت فعالیت
5 - ایستادگی در قبال خوردگی
6 - عملیات حرارتی پسگرمایی
7 - آلرژی نسبت به کنار گذاشتن
جوشکاری میلگردو آلیاژهای بافرایندهای MIG/MAG

دراین طریق , قوس الکتریکی , ادله تولیدحرارت است که بوسیله منشاء ایجاد نیرو یعنی یک رکتیفایر ( یکسوکننده ) تولید می گردد .

فلز پرکننده هم که به طور مفتول های میلگرد آجدار نیشابوری بدور قرقره پیچیده شده , بوسیله یک منشا تقذیه سیم موتوردار ( Wire feeder ) به داخل یک انبرجوشکاری هل داده می شودوازسوی دیگر , بوسیله موتورکشندهء جان دار درسر انبر ( Push pull ) به بیرون از آن کشیده شده وپس از برقراری قوس وذوب شدن , فعالیت پرکردن حوضچه محل اتصال را به عهده میگیرد .

در فعالیت , حبابی که ازگاز حفظ کننده ( ازیک کپسول متصل به دستگاه ) بیرون شده و به باطن انبر سوق‌دهی میگردد , ملازم سیم از رمز انبر بیرون شده و ازحوضچه جوش نگهداری می‌نماید .

میزان و فشار گاز خروجی بوسیله یک رگلاتور منحصر قابل در اختیار گرفتن و تهیه و تنظیم است .

در جوشکاری میلگردو آلیاژهای آن , برای مراقبت حوضچه از گازهای خنثی به کار گیری می شود بناراین برای جوشکاری میلگردوآلیاژهای آن صرفا از طریق MIG امداد گرفته می شود .

نحوه MAG دراین خصوص کاربردی ندارد . ⚠

جوشکاری میلگرد آجدار نیشابور
اشتباهات حیاتی درجوشکاری میلگردوآلیاژهای آن :

1 - نقطه ذوب میلگردوآلیاژهای آن درحدود 450 تا 660 سکو سا نتیگراد است . زیرا در هنگام ا فزایش مرتبه حرارت ویا ذوب تغییر‌و تحول رنگ نمی دهد . سازه بر این احتمال دارد در اثر مضاعف نگه داشتن مبداء حرارت روی قطعه , حرارت فوق ذوب , ارتقاء سیالیت وجذب گاز رخداد بیفتد . برای در دست گرفتن مرتبه حرارت , به کارگیری از یک پیرومتر پیشنهاد می شود .

2 - از انجایی که جهت دهی حرارتی میلگردوآلیاژهای آن نسبتاً 3 تا 6 برابرآهن وآلیاژهای آن است , به این ترتیب انتقال وتوزیع حرارت درزمان جوشکاری میلگرد, به حریم مسیر جوش مضاعف پرسرعت خیس و بخش اعظم از فولاد است . به همین جهت , در شرایطی‌که منشا حرارتی به میزان یی کافی توانا نباشد , حرارت ساخت شده قدرتمند به ذوب نمودن فلز اساس و جوشکاری نخواهد بود . براین اساس به کار گیری از حرارت مضاعف و روشهای جوشکاری که پر سرعت و تمرکز متعددی دارا هستند پیشنهاد می شود .

3 - انبساط و انقباض الومینیوم و آلیاژهای آن , در اثر جوشکاری و سرد شدن پس ازآن , نسبتاً 2 برابرفولاد بوده و انقباض حجمی ناشی از انجماد آن نزدیک به 4 تا 6 در صد است که منجر تمرکز تنشهی داخلی میشود و باعث به پیچیدگی , تا برداشتن , تغییر تحول بعدها و پارگی خواهد شد . استعمال از فیکسچرو نگه دارای درحین جوشکاری برای رفع این نقیسه بی تاثیر وجود ندارد .

4 - آلیاژهای میلگرد آجدار نیشابوری که در اثر عملیات حرارتی , مشقت بالاتری پیدا کرده اند , در اثر حرارت ناشی از جوشکاری در بخش ها مجاورخط جوش قابل انعطاف می شوند .

5 - تولید کنار گذاشتن در حیطه همسایه جوش , به دلیل ساخت لایهای مذاب برخی ترکیبات میان فلزی ( با نقطه ذوب زیر ) در‌این بخشها است . برا کاهش این جور ترکها , بایستی از مفتولهای جوشکاری نقطه ذوب زیر به کارگیری کرده , سرعت جوشکاری را ارتقاء داده و از پروسه جوشکاری بهره برد , تا حداکثر تمرکز حرارت را در یک نقطه ساخت نمایند .

تغییرات ناشی از انقباض وانبساط دراثرجوشکاری آلیاژهای میلگرد, نسبتاً دوبرابر فولاداست , در حالی که نقطهءذوب آلیاژهای میلگرد0 . 33 فولادمی باشد , در سود خطر اندازه پیچیدگی جوش وتغییرظاهروابعادآن درآلیاژهای میلگردفراوان دوچندان خیس ازآهن

 

 

 

 

آهن ورق...
ما را در سایت آهن ورق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مسعود بازدید : 288 تاريخ : يکشنبه 6 بهمن 1398 ساعت: 13:09

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :